Otworzyć sie na Jezusa

Papież Franciszek: „Otwórzmy się na komunię z Jezusem w sakramentach, charyzmatach i w miłości, aby żyć w sposób zgodny z naszym chrześcijańskim powołaniem!” Podejmując kwestię charyzmatów papież Franciszek zaznaczył, że są one dane dla dobra Ludu Bożego, Kościoła, a nie większego prestiżu osoby, które je otrzymała: „Te duchowe dary mają szczególnie sprzyjać świętości Kościoła i jego misji. Wszyscy jesteśmy wezwani, by je szanować w nas i w innych, aby je przyjmować jako użyteczne bodźce dla owocnej obecności i dzieła Kościoła.”

Data dodania: 2013-11-08 17:56:18

Czytaj więcej...Relacja : XII Forum Charyzmatyczne

Tematem przewodnim był fragment z Ewangelii Świętego Łukasza „Panie, przymnóż mi wiary”, ale w pierwszej kolejności chcieliśmy przyjrzeć się temu, jaka jest nasza wiara i czy do końca rozumiemy, w Kogo wierzymy. Naszym duchowym przewodnikiem w tym obszarze był w czasie Forum ks. Michał Olszewski, egzorcysta diecezji kieleckiej, który stopniowo wprowadzał nas w tajemnicę wyznania wiary. W ramach konferencji pochylaliśmy się wspólnie nad poszczególnymi osobami wspomnianymi w Credo i analizując naszą osobistą relację z osobami Trójcy Świętej oraz z Maryją, która towarzyszyła nam w naszej wędrówce na ścieżkach wiary.

Data dodania: 2013-10-21 17:53:52

Czytaj więcej......i po FORUM..Apel

Wszyscy czekaliśmy na to coroczne wydarzenie Forum w Niemczech. Również i tego roku Forum gromadziło Polonie z krajów sąsiednich Niemiec, ale nie tylko: Holandia, Belgia, Francja, Anglia, Luksemburg, Polska oraz Kazachstan. W tym roku było nas ponad 400 osób, a to zawdzięczamy modlitwie, do których każdy z nas się przyłączył modląc się za jedną osobę w ciągu roku i zabierając ją na Forum.

Data dodania: 2013-10-16 13:42:45

Czytaj więcej...XIV Przystanek Jezus

Zakończył się XIV Przystanek Jezus, rozpoczęty 28 lipca 2013 r. Tegorocznym tematem przewodnim był cytat z dzienniczka siostry Faustyny: „Bóg jest dobry, Jezu ufam Tobie”. Wielki baner z Jezusem Miłosiernym, wiszący na frontowej ścianie przypominał to przesłanie. Dodatkowym elementem wzmacniającym powyższą myśl były niebieskie koszulki ewangelizatorów z napisem: „Bóg jest dobry”

Data dodania: 2013-09-04 23:03:17

Czytaj więcej...


Więcej artykółów...