Wstecz...


Europejska Inicjatwya Obywatelska JEDEN Z NAS

Europejska Inicjatwya Obywatelska JEDEN Z NAS

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO)?

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest nowym narzędziem “demokracji uczestniczącej”. Jest to zaproszenie przez Komisję Europejską do proponowania zmian legislacyjnych w sprawach pozostających w kompetencji Unii Europejskiej. Inicjatywa Obywatelska musi być wsparta przez przynajmniej jeden miliion obywateli UE pochodzących z co najmniej 7 z 27 krajów członkowskich. Inicjatywa Obywatelska jest możliwa wszędzie tam, gdzie Komisja Europejska ma władzę do dokonania zmian w prawie.

EIO “Jeden z Nas” – 1 milion głosów – historycznym krokiem w kierunku ochrony życia w Europie

Inicjatywa “Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych EIO, które zostały zarejestrowane w UE. Jej celem jest zwiększenie obrony ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie – w ramach możliwości kompetencyjnych UE. Bazując na definicji embrionu ludzkiego jako początku rozwoju istoty ludzkiej – która została sformułowana w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawidliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) – by zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, inicjatywa “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakazała i zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego. Można to uczynić poprzez zmiany w regulacjach finansowych UE, które regulują w jaki sposób są wydawane pieniądze z budżetu UE. Zakaz finansowania tego typu aktywności w znaczny sposób przyczyni się do ujednolicenia przepisów w ramach UE.

Potencjalny wpływ

EIO “Jeden z Nas” ma olbrzymi potencjał polityczny, większy niż jakakolwiek inna inicjatywa, która dotychczas była podejmowana, aby chronić godność człowieka oraz życie od momentu jego poczęcia, w skali całej Unii Europejskiej. Jeżeli osiągniemy konsensus potwierdzony milionem lub więcej zebranych podpisów obywateli UE, mamy szansę na ustanowienie konkretnego standardu etycznego obowiązującego na terenie Unii i dotyczącego poszanowania godności każdego członka ludzkiej rodziny, bez względu na wiek (czy stopień rozwoju). Upragnionym celem inicjatywy jest ustanowienie całkowitego zakazu tworzenia rozwiązań legislacyjnych w obszarze budżetu UE, których konsekwencją jest niszczenie ludzkiego życia. Liczymy też na polityczną zmianę i zwiększenie świadomości konieczności poszanowania zdania wielu obywateli UE wspierających inicjatywę. Ponadto, inicjatywa może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcia dokonywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, szczególnie w sprawach bioetycznych, których wiele czeka na rozpatrzenie.

PODPISZ: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=pl

 

Status na dzień 17.06.2013

Country

Total signatures collected per country

Minimum necessary

Percentage achieved

Kraj

Zebrano

podpisow

Potrzebne min

Uzyskano %

(be) Belgium

2.010

16.500

12,18%

(bg) Bulgaria

350

13.500

2,59%

(de) Germany

21.035

74.250

28,33%

 

 

 

 

       
       

(fr) France

38.961

55.500

70,20%

 

 

 

 

(lu) Luxembourg

1.667

4.500

37,04%

 

 

 

 

       

(nl) Netherlands

20.177

19.500

103,47%

(pl) Poland

113.313

38.250

296,24%

(pt) Portugal

8.227

16.500

49,86%

(uk) United Kingdom

6.662

54.750

12,17%

Data dodania: 2013-06-18 00:12:17


Wstecz...