Serdecznie zapraszamy


Wstecz...


Relacja z XI Forum - Altenberg

Forum Charyzmatyczne to jedno z najistotniejszych wydarzeń w kalendarzu polonijnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Niemczech, które zostało zapoczątkowane jedenaście lat temu przez ś.p. O. Józefa Kozłowskiego. Jest to dla wspólnoty charyzmatycznej nie tylko możliwość wspólnego pochylenia się nad treściami konferencji i słowem danym na ten czas przez Pana, ale również czasem budowania trwałego fundamentu charyzmatycznej wspólnoty.

Tegorocznym miejscem XI Forum Charyzmatycznego był klasztor w Altenburgu w okolicach Kolonii – miejsce o niezwykle bogatej historii i przeszłości. Trzeba nadmienić, że już same okoliczności i ostateczna decyzja, aby w tym miejsce w ramach grudniowego weekendu odbyły sie na rekolekcje, była możliwa tylko i wyłącznie dzięki Boskiej interwencji. Okazało się bowiem, że w danym terminie jest to jedyne miejsce w Niemczech, które mogłoby pomieścić taką liczbę braci i sióstr, a drzwi wspólnotowe Forum otwarte są i będą zawsze dla każdego. Cieszyliśmy się również, że zaproszenie do wygłoszenia konferencji przyjął ks. Artur Godnarski, ktory na codzień zaangażowany jest w prowadzenie wielu dzieł ewangelizacyjnych, spośród których warto wymienić chociażby posługę jako Pasterz Wspólnoty  św. Tymoteusza w Gubinie, funkcję Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Koordynator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej - Przystanek Jezus w Kostrzynie nad Odrą. Któż lepiej mógłby podzielić się swoim świadectwem i doświadczeniem w temacie ewangelizacji niż kapłan, który od wielu lat daje się tak skutecznie prowadzić jako narzędzie ewangelizacyjne w rękach Pana Boga.

„Na Twoje Słowo zarzucę sieci” z Ewangelii św. Łukasza (Łk 5,5) – to Słowo, dane podczas rozeznawania tematu forum, stało się biblijnym drogowskazem prowadzącym poprzez czas Forum Charyzmatycznego w Altenbergu. Ten fragment o nauczaniu w łodzi przecież tak wspaniale wpisywał się również w misję Odnowy w Duchu Świętym, której pierwotnym i jakże aktualnym w dzisiejszym czasie zadaniem była i jest nowa ewangelizacja. Spotkania rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy, która budowała fundament pod głoszone treści oraz świadectwa. Jakże pięknym doświadczeniem okazało się pierwszego dnia zawiązanie wspólnoty i pierwsze godziny spotkania, kiedy mogliśmy naocznie przekonać się o tym, jak wypełniło i nadal wypełnia się słowo dane nam przez Pana jakiś czas temu. Nasze pragnienie wspólnotowe, aby Duch Święty rozlał się na Europę i pozwalał wypełniać nam realizować posługę ewangelizacyjną na terenie Europy wykonuje się mocą Bożą i nieustannie trwa. Znakiem naocznym wypełniania się tego Słowa była obecność na Forum Charyzmatycznym 263 osób należących do wspólnot z Niemiec, Holandii, Luksemburga, Francji, Belgii oraz z Polski. Na Forum posługiwał również zaprzyjaźniony kapłan będący na misjach w Kazachstanie. Uczestnictwo osób z 7 krajów pokazało, że Duch Święty nie zna granic. Ta międzynarodowa wspólnota ludzi o polskich korzeniach pojawiła się na forum właśnie po to, aby brać udział w dalszej ewangelizacji po krańce Europy i świata. Przypominaly się slowasłowa bł. Jana Pawła II, który nawoływał, aby się nie lękać wejścia do Unii Europejskiej.To nie Unia ma nam coś dać, ale my mamy coś do dania Unii. Jasne wezwanie oraz odniesienie do fragmentu Ewangelii św. Mateusza „Wy jesteście solą ziemi i światłością świata” (Mt 5, 13-16) miały za zadanie pobudzić uczestników forum do ewangelizacji i niesienia Dobrej Nowiny w konkretnym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy. Jak zauważył ks. Artur Godnarski, środowisko polonijne jest dla Europy Zachodniej wielkim darem i powinno wypełniać konkretne posłannictwo ewangelizacji w danym miejscu życia.

Sylwetka Szymona Piotra była punktem wyjścia do rozważania kolejnych treści w ramach konferencji i bardzo szybko możliwa była jej konfrontacja z własnym życiem. W jaki sposób Ty spotkałeś Jezusa? Pytanie być może proste, ale jakże kluczowe do zastanowienia się nad tym, czy doświadczyłem lub doświadczyłam już obecności Jezusa w swoim życiu i czy pamiętam o tych okolicznościach? Odpowiedzi na to pytanie można było znaleźć w niewielkich trzy- lub czterosobowych grupach dzielenia, a ich celem było wzajemne umocnienie się własnym świadectwem. Była to również doskonała okazja to zwykłego budowania relacji we wspólnocie, do możliwości wysłuchania ludzi spotkanych po raz pierwszy, a przede wszystkim do pochylenia się nad istotnym faktem, jak Jezus pojawił się i działa w moim życiu do dzisiaj. Ta dość  motywująca forma dzielenia się Słowem Bożym, swoim doświadczeniem obecności Jezusa była wspólnocie bardzo potrzebna, bo jak dowiedzieliśmy się w czasie konferencji:

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (List do Rzymian 10,17)

W ramach rozważania kolejnych fragmentów dokonało się dla niektórych uczestników być może fundamentalne odkrycie. Był nim jasno zakomunikowany fakt, że powołanie jest uprzednie do urodzenia, a zamysł i plan Pana Boga dotyczący naszej osoby był znany, nim pojawiliśmy się na tym świecie. Stwierdzenie okazało się być może proste, ale jakże istotne w kontekście naszych niekiedy wielokrotnych prób łowienia dziurawą siecią lub połowu na własną rękę, nie w tym jeziorze i jednocześnie nie na „słowo Pana”. Jednak jak je odkryć? Odpowiedz na to jest pogłębienie relacji z Bogiem. Dlatego istotnym punktem każdego dnia w czasie trwania Forum Charyzmatycznego był czas przeznaczony na Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz czas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólne trwanie we wspólnocie i kontemplacja Słowa Bożego była najlepszą okazją zatroszczenia się o fundament oraz własną, indywidualną relację z Panem Bogiem – tak istotną w życiu i w posłudze każdego ewangelizatora. Warto podkreślić tutaj również ogromną rolę posługę diakonii muzycznej w animowaniu modlitwy oraz angażowaniu uczestników do głębszego przeżywania treści konferencji. Reszta Pana – nasza diakonia muzyczno-modlitewna składająca się z osób posługujących na codzień we wspólnotach Odnowy w Duchu Św. we Frankfurcie nad Menem oraz jedna osoba dochodząca z Gelsenkirchen, debiutowała po raz pierwszy w ramach Forum Charyzmatycznego. Okazała się jednak kolejnym błogosławieństwem, które Pan Bóg postawił na swojej drodze. Tworząca się na naszych oczach miniwspólnota była konkretnym znakiem i mocnym świadectwem ludzi, którzy nie wahali się powiedzieć Panu Bogu TAK na jego wezwanie do konkretnej posługi na rzecz wspólnoty w ramach tych rekolekcji. W zaufaniu podjęli posługę ufając, że gdzie po ludzku brakuje, to Pan uzupełni, a zwali się „Reszta Pana”. Za ich posługę - Chwała Panu.

Niezwykle cenne okazały się również kolejne konferencje odnoszące się do fundamentalnych spraw wiary oraz modlitwy. Konferencje miały na celu odbudowanie relacji Bożej, aby w modlitwie i życiu lepiej rozeznawać Jego wolę. Pięć warunków dobrej modlitwy oraz wskazówki dotyczące poprawnego rozeznawania i właściwego rachunku sumienia stały się odpowiedzią na pytania, które chrześcijanie i członkowie wspólnot charyzmatycznych powinni postawić sobie w roku wiary. Kulminacyjnym elementem wspólnotowej wędrówki pozostawała niezmiennie Eucharystia – miejsce spotkania z Bogiem i z człowiekiem. W sobotni wieczór w ramach modlitwy wstawienniczej prosiliśmy o Boże prowadzenie, o moc i światło Ducha Świętego do dalszego posługiwania i odwagę do wypełniania proroctwa względem naszych wspólnot. Modliliśmy się wspólnie z liderami nad członkami naszych wspólnot, prosząc, aby Pan Bóg nieustannie obdarzał nas swoim charyzmatami oraz ożywił w nas talenty, które zakopaliśmy. Eucharystia w tym roku była otwarta nie tylko dla uczestników forum, ale również dla wszystkich chętnych, a liczba uczestników Eucharystii każdego dnia podwoiła się.  Otwarcie się na taką formę ewangelizacji skierowane było przede wszystkim do społeczności polonijnej z Zagłębia Ruhry, Kolonii oraz Düsseldorfu, czyli regionów o najwyższym zagęszczeniu Polaków w Niemczech.  Dla osób, które brały udział w Forum Charyzmatycznym po raz pierwszy była to okazja do modlitwy wstawienniczej o odwagę w ewangelizacji, by od tej pory bez zwłoki zarzucić sieci na „Słowo Pana”. Nasze słowa zostały wysłuchane, o czym przekonaliśmy się w czasie niedzielnej godziny świadectw. Szczególnie wdzięczni możemy być za dar odwagi, który pozwolił niektórym z naszych braci i sióstr przełamać się, i powiedzieć po raz pierwszy w swoim życiu bardzo poruszające świadectwa, które na pewno długo zapadną w pamięć.

Ostatni dzień Forum Charyzmatycznego był dla wszystkich wspólnot konkretnym wezwaniem do działania. Jak wielokrotnie podkreślał w trakcie swoich konferencji ks. Artur, pierwotnym oraz aktualnym zadaniem i charyzmatem Odnowy w Duchu Św. jest dzieło ewangelizacji i ono powinno przyświecac wszelkim działaniom. Nowa ewangelizacja jest nowym sposobem życia Kościoła i zadaniem każdego do wypełnienia w ramach naszych wspólnot oraz obowiązkiem każdego chrześcijanina jest, aby „nie trwał w ciemności, ale stanął w świetle i powiedział o swoim życiu”. Nie powinniśmy obawiać się tego zadania, które Pan Bóg przed nami stawia, a wspólnie z liderami należy zastanowić się nad wizją i ewangelizacyjną strategią, stawiając sobie przede wszystkim na pytanie: Jak chcę się przygotować do nowej ewangelizacji? Odpowiedź będzie punktem wyjścia do wypełniania zadania, jakie stoją przed obecnymi wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym w Europie. Dodatkowo uczestnicy Forum Charyzmatycznego mogli zaopatrzyć się w literaturę chrześcijańską, przede wszystkim z wydawnictwa Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, Bernardinum oraz Wspólnoty Św. Tymoteusza. Istniała również możliwość nabycia skromnych upominków o tematyce chrześcijańskiej, aby obdarować nimi najbliższych.

Forum Charyzmatyczne zostało również ubogacone darem siostry Lidii z Łodzi, która wykonała ręcznie różańce. Wręczając je powiedziała: „Bóg dal mi natchnienie, aby to wam dać; wy już będziecie wiedzieć, co z tym zrobić’. Pod natchnieniem Ducha Świętego różańce zostały rozdane uczestnikom forum jako narzędzie ewangelizacji. Ich symbolika była bardzo wymowna, bowiem doskonale komponowała się z treścią jednej z konferencji o Matce Bożej Gwieździe Nowej Ewangelizacji. W czasie jednej z modlitw wznosząc nasze ręcę ku górze, utworzyliśmy sieć, która była naszą odpowiedzią na słowa „Na Twoje Słowo zarzucę sieci”. Różaniec stał się dla nas również narzędziem ewangelizacji, bowiem chcilbyśmy przekazać go po forum tym wszystkich, za których modliiśmy się w czasie forum. Wyda to na pewno ewangelizacyjny owoc i pozwoli nam spotkać się być może w podwojonym gronie za rok.

Forum Charyzmatyczne w Altenbergu dobiegło końca, ale tak naprawdę okazało się dopiero początkiem. To symboliczne wystawienie na brzeg pustych łodzi, które Pan w swojej wierności będzie napełniał. Niech ten rok wiary upłynie nam na wypełnianiu tych łodzi dla królestwa Bożego i na Chwałę Boga Ojca. To początek, który pozwala nam zatrzymać się podziękować już za to wszystko, co otrzymaliśmy i cieszyć się na to, co jeszcze przed nami i co z pewnością wyda ogromny owoc. Początek, kiedy po raz kolejny Pan Bóg przypomniał nam o tym, jak ważni jesteśmy w Jego oczach i jak wiele zadań stawia przed nami. Był to czas, w którym zapewne i ja i Ty stawiamy sobie pytanie, do czego wzywasz mnie Panie w tym momencie mojego życia? A może zamiast tego pytania, lepiej odpowiedzieć z wiarą niczym Piotr: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Uczyń to jak najszybciej.

Napisał: Rafal Wolf

Data dodania: 2012-12-17 16:08:04


Wstecz...