Serdecznie zapraszamy

Wstecz...


XIV Forum Charyzmatyczne polskojęzycznych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Geseke

W dniach 22-24 października 2015 odbyło się XIV Forum Charyzmatyczne polskojęzycznych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Geseke koło Paderborn. Do niewielkiej miejscowości w Nadreni-Westfalii zawitało prawie siedemset osób z różnych zakątków Europy, w tym również i nowo utworzone wspólnoty w Brukseli oraz Amsterdamie. Centralną postacią tego Forum był jak co roku Jezus Chrystus, a rolę głoszącego słowo sprawował ks. Michał Olszewski, który formował nas już dwa lata temu, przybliżając nam wtedy tajemnicę CREDO, czyli wyznania wiary. Temat przewodni XIV Forum brzmiał: „Doświadczenie charyzmatyczne drogą do żywej relacji z Bogiem”, a nauczanie oparte było na kerygmacie, czyli pierwszym głoszeniu Dobrej Nowiny. Treści kerygmatu nie tracą na aktualności i szczególnie dzisiejszym świecie stają się podstawowym instrumentem ewangelizacji, która jest zadaniem wszystkich ludzi wierzących niezależnie od stanu i powołania. W porę i nie w porę. W trakcie rozeznawania motywu przewodniego forum Duch Święty w czasie modlitwy uwielbienia objawiał bardzo konkretnie, jaki temat jest mu szczególnie bliski i powinien wybrzmieć w czasie tegorocznego forum. W trakcie lektury Listu do Rzymian (Rz 8) mieliśmy bowiem pewność, że „wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi” i fakt Bożego Synostwa jest dla wierzących powodem do radości. Duch Święty poprzez swoje słowo z Listu św. Pawła do Tymoteusza oraz Dziejów Apostolskich wskazywał wyraźnie, aby nie lękać się głoszenia i przykładać się do nauki kościoła, bo to właśnie w nich ma się dokonywać nasze doświadczenie! Natomiast głoszenie to niesienie na cały świat Dobrej Nowiny, czyli objawianie kerygmatu tym, którzy do tej pory nie mieli okazji o nim usłyszeć.
 
Dzieło ewangelizacji w Europie nabierało coraz większych rozmiarów, a Dobra Nowina szerzyła się na dalsze jej krańce. Poza uczestnikami XIV Forum Charyzmatyczne doświadczaliśmy wsparcia duchowego oraz modlitwy „duchowych” współtowarzyszy i sympatyków forum. Błogosławieństwa na czas trwania tego wydarzenia udzielił nam biskup Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Patronat i opiekę medialną nad naszymi rekolekcjami objął portal PROFETO (www.profeto.pl). Profeto dbało nie tylko o naszą strawę duchową, ale i cielesną, serwując aromatyczną „kawę z misją” Paray-le-Monial, a środki z jej sprzedaży zostały przeznaczone na cele ewangelizacyjne.
 
Naszą wędrówkę po tajemnicy kerygmatu rozpoczęliśmy od Miłości Bożej. Czy miałeś świadomość drogi czytelniku, jak mocno Bóg za Tobą tęsknił i jak wyczekiwał na spotkanie z tobą? I czyni to nieustannie. W sobotni poranek dokonała się najważniejsza operacja naszego życia, w której to najlepszy lekarz i chirurg – sam Bóg - przeprowadzał zabieg na naszym sercu. Dostaliśmy nowe serce, o czym w swoim świadectwie wspomina Krystyna.
 
Dziękuje za wspaniale Forum. Dostałam nowe serce... Bóg pokazał mi operację i dwóch lekarzy jak wyjmują serce, a aniołowie jak wkładają i światło wokół serca, które połączyło się we mnie. Kiedy ks. Michał przechadzał się z Panem Jezusem, dostałam ten obraz nowego serca, zapomniałam o tym na chwilę, ale po wyjeździe Pan przypomniał mi go ponownie. Tyle dobrych rzeczy się działo i wspominam również uwielbienie tego wieczoru. Dziękuję za wyjaśnienie kerygmatu, który jest u nas tematem formacji.
 
Krystyna
 
Kolejnym elementem kerygmatu, przez który wspólnie wędrowaliśmy była rzeczywistość grzechu, która jak wskazywał ksiądz Olszewski, bazując na mowach kerygmatycznych Św. Piotra, była dla człowieka trudna do przyjęcia. Na szczęście zbawienie w Jezusie nie zatrzymuje nas na grzechu, ale dzięki jego miłosierdziu pozwala nam kroczyć do przodu, gdzie czekają już na nas wiara i nawrócenie. Decyzje naszego serca, a nie tylko emocje, pozwalają kroczyć mimo niepowodzeń za Jezusem w naszym codziennym życiu. Jak wyjaśniał ksiądz Michał, wątpliwości na płaszczyźnie wiary są absolutnie normalne. Towarzyszyły one nawet apostołom, którzy obserwowali cuda Jezusa, a mimo tego w swoich wahaniach modlili się o przymnożenie wiary. Ten moment, jak wskazują świadectwa uczestników, okazał się dla ich serc bardzo poruszający:
 
Bardzo poruszyło mnie konferencja na temat wiary. Ks. Michał bardzo konkretnie wytłumaczył, że "zachwiania" przeżywane w wierze są czymś naturalnym i są nam potrzebne, aby doświadczyć Bożej miłości i łaski. Wszystko po to, aby dążyć ku świętości. Mówił o pudełku z dobrymi doświadczeniami i cudami, które uczynił nam Bóg. Zachęcał, aby notować je na karteczkach i sięgać po nie niezwłocznie, kiedy przyjdą momenty trudne i ciężkie. Ogromnym poruszeniem był dla mnie moment, kiedy ks. Olszewski przechadzał się wśród ludu z Najświętszym Sakramentem. Był to czas mojej skruchy i pokuty. Dostrzegłam wszystkie momenty w przeszłości, w których byłam nieposłuszna i zaniedbałam czynienie dobra. Pokazał mi wszystkie sytuacje, w których mogłam ewangelizować, a tego nie czyniłam. To była dla mnie lekcja braku pokory, ale i jasne światło, ilu ludzi skrzywdziłam.
 
Karolina
 
 
Wieczorna celebracja była przygotowania do kluczowego momentu tego Forum, czyli uznania Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela w swoim życiu. Dokonywało się ono przez powtórne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, indywidualne błogosławieństwo kapłanów nad wiernymi oraz modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego. Był to czas prawdziwej łaski okazanej nam przez Jezusa Chrystusa, która uzdalniała nas do tego, aby w wolności wyznać go jedynym Panem i Zbawicielem. Dla wielu uczestników wiązało się to również z ogromnym wzruszeniem. Obserwowaliśmy, jak nasi bracia i nasze siostry spotykają Jezusa w swoim życiu po raz kolejny lub po raz pierwszy i jak kruszą się ich mury i twierdze, które budowali latami. Bastiony i maski spadają w spotkaniu z Jezusem i jego miłością, a w ich miejsce w ich sercu gości dziecięca ufność. Chwała Panu! Taką moc ma ewangelizacja i tak buduje się kościół oparty na mocy Chrystusa. A wystarczy, że te siedemset osób podzieli się swoim świadectwem i Dobrą Nowiną z kolejnymi dwoma i nadal wypełniać się będzie proroctwo, w którym Ewangelia dosięgnie krańce Europy.
 
„Moment przyjęcia Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela był dla mnie doświadczeniem ogromnie poruszającym. Zawierzenie się Jego działaniu, po raz kolejny w stu procentach i wszystkich obszarach życia dotknął mojego serca. Ze łzami w oczach przyjmowałem sercem i wyznawałem, że już nie chcę dla siebie nic zagarniać i wydzielać Jezusowi tylko obszarów, w których ma działać. Porwała mnie jego delikatność w działaniu i zaproszenie do tego, aby dalej kroczyć już razem. Doświadczyłem też ogromnej mocy wspólnoty, bo nieistotne było, ile lat i czy w ogóle jest się we wspólnocie i który raz przyjeżdża się na forum. W oczach Boga wszyscy jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Świadomość Bożego Synostwa mocno mnie dotknęła. Po raz kolejny przekonałem się o mocy kerygmatu. Im prościej głoszony, tym większą ma moc.”

Rafał
 
W trakcie niedzielnych rozważań pochylaliśmy się nad rozważeniem tajemnicy kościoła i roli wspólnoty w dalszym podtrzymywaniu łask złożonych w nas przez Chrystusa. XIV Forum zakończyło się wspólnym uczestnictwem w Eucharystii. Zdecydowanie należy wspomnieć również o diakonii muzycznej, która swoją posługą, zaangażowaniem pozwalała nam przeżywać treści jeszcze pełniej. Z zadania przyprowadzenia wspólnoty przed tron Jezusa wywiązała się znakomicie. Bóg zapłać! Dziękujemy również za posługę ks. Olszewskiemu i całemu zespołowi PROFETO, dzięki którym mogliśmy zgłębiać tajemnice Profeto. Budujący jest fakt, że poza trwaniem na modlitwie i we wspólnocie budowanej na Jezusie Chrystusie, udało nam się stworzyć również wspólnotę, która „ się miłuje” i lubi ze sobą przebywać. Bóg zapłać wszelkim osobom zaangażowanym w organizację tego forum, która była gigantycznym wyzwaniem organizacyjno-logistycznym. Ale przecież „wszystko mogę w Tym, którym mnie umacnia”, czego doświadczyli bardzo odpowiedzialni za jego organizację.
 
 
„Organizacja forum była dużym wyzwaniem i oznaczała dla nas wiele zadań. Pan Bóg jednak wszystko poukładał, a Duch Święty zatroszczył się o porządek. Po raz kolejny było to dla nas nieprawdopodobne doświadczenie zaufania Bożemu prowadzeniu.”
 
Gosia & Daniel
 
XIV Forum Charyzmatyczne dobiegło końca, ale to tylko koniec kolejnego etapu, bo Słowo Boże jest nieskrępowane i biegnie dalej aż po krańce Europy i świata. Dobra Nowina zyskała kolejnych ambasadorów, którzy będą szerzyli ją na pustyni duchowej, jaką są kraje europejskie. „Żniwa wielkie, ale robotników mało” – fragment Ewangelii Łukasza (Łk 10,2) zdaje się nie tracić na aktualności - drogi bracie, droga siostro. Głównym przesłaniem płynącym z tego Forum było, aby doświadczać, głosząc. Nie bój się zatem głosić w porę i nie w porę i idź na krańce świata głosić żywego Jezusa Chrystusa. Amen!
 
Rafał Wolf
 
 
P.S. Wszelkie materiały z XIV Forum będą dostępne na naszej stronie, ale przede wszystkim na naszym profilu Facebook ‘Odnowa w Duchu Świętym Polonijnych Wspólnot Modlitewnych’. Tam znajdują się wszelkie zdjęcia oraz filmy z naszego wydarzenia.
 
Udostępnimy również możliwość nabywania CD z nagraniami konferencji z tegorocznego forum. Osoby chętne proszone są o przesłanie zamówienia pod następujący adres e-mail: cd.forum.charyzmatyczne@gmail.com wraz z podaniem adresu pod który płyta CD ma zostać wysłana oraz dokonanie wpłaty 8 EUR na konto Stowarzyszenia (Iban: DE89 6047 0024 0020 0402 01
BIC:DEUTDEDB604; Bank: Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden Ludwigsburg) które pokryje koszt zakupu i wysyłki płyty CD. Jako tytuł przelewu proszę podać imię i nazwisko zgodne z podanym na zamówieniu oraz dopisek "CD XIV Charyzmatyczne Forum".

 

Doświadczenie Miłosierdzia Boga Ojca drogą do uzdrowienia wewnętrznego

Data dodania: 2015-11-16 01:29:04


Wstecz...