I Forum Charyzmatyczne Polskojęzycznych Grup Modlitewnych W Niemczech – Concordia 2001r