Goście

XVIII Forum charyzmatyczne

ks. Radosław Rafał MSF

Rekolekcjonista, dyrektor Referatu Rodzin MSF, Duszpasterz wspólnoty: Poznanie Flp 3,8

ks. Radosław Rafał MSF

Jest kapłanem ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – posługuje jako rekolekcjonista i psycholog.
Pracuje w Centrum Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie, który prowadzi specjalistyczną działalność adresowaną szczególnie do małżeństw i rodzin. Ks. Radosław pełni funkcję Referenta Duszpasterstwa Rodzin i duszpasterza wspólnoty Poznanie Flp 3,8. Jest także zaangażowany w Odnowę Charyzmatyczną.
Szczególnym charyzmatem ks. Radosława jest głoszenie Słowa Bożego i posługa uzdrowienia wewnętrznego.

Ks. Krzysztof Kralka SAC

Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji
Przełożony ( Rektor ) Wspólnoty Pallotyńskiej w Lublinie ( Monte Cassino )
Moderator Generalny Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Ksiądz Krzysztof Kralka SAC – kapłan, pallotyn. Urodził się 5 listopada 1980 roku w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W sierpniu 2002 roku w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski doświadczył nawrócenia wchodząc w żywą relację z Bogiem co zaowocowało decyzją o wstąpieniu do Stowarzyszenia apostolstwa katolickiego (xx pallotyni) w którym w 2009 roku przyjął świecenia kapłańskie. Mieszka w Lublinie prowadząc Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc Słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne. Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek

Ks. Krzysztof Kralka SAC

Marcin Zieliński

Lider wspólnoty „Głos Pana”

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński jest liderem Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" działającej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. Opiekę kościelną nad wspólnotą oraz posługą Marcina sprawuje ks. proboszcz Jan Rawa. Działania wspólnoty zostały oficjalnie pobłogosławione przez biskupa diecezji łowickiej Andrzeja Franciszka Dziubę.