Ogłoszenia

XVIII Forum charyzmatyczne

Ogłoszenia - transport i noclegi

Drodzy uczestnicy Forum,
na naszej stronie internetowej odnowa.de umieszczamy w tym roku tablice ogłoszeniowa "transport" oraz "noclegi" dla poszukujących i oferujących. Prosimy szczególnie Polaków w okolicy Koln i Bonn o pomoc w udostępnianiu noclegów dla pielgrzymów z powodu już prawie brakujących miejsc w hotelach. Dziękujemy za wszelka pomoc w otwieraniu waszych domów dla Polaków z innych miast Niemiec oraz krajów Europy. Jest to również piękna możliwość podzielenia się świadectwem życia i służby bliźniemu.

Mateusz 10.40-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Formularz tablicy ogłoszeń
Dane kontaktowe:


Podaj imię


Wyraz zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię, telefon, email) w celu kontaktu w sprawie transportu lub noclegu na Forum Charyzmatyczne. Każde ogłoszenie przed publikacją zostanie zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę z sekretariatu.