Ogłoszenia - transport i noclegi

Ogłoszenia - transport

Drodzy uczestnicy Forum,
na naszej stronie internetowej odnowa.de umieszczamy w tym roku tablice ogłoszeniowa "transport" dla poszukujących i oferujących.

Formularz tablicy ogłoszeń
Dane kontaktowe:


Podaj imię


Wyraz zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię, telefon, email) w celu kontaktu w sprawie transportu lub noclegu na Forum Charyzmatyczne. Każde ogłoszenie przed publikacją zostanie zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę z sekretariatu.