Plakat XIX Forum Charyzmatycznego

Plakat tegorocznego Forum Charyzmatycznego

Każdy jest obdarowany, aby posługiwać Charyzmatami

Termin 6-7.11.2021