Diakonia wspomagania wspólnot

Diakonia wspomagania wspólnot Ruchu Odnowy w Duchu Świętym Wspólnot Polskojęzycznych w Niemczech

Diakonia wspomagania wspólnot, jest otwartym gremium powolanym do współpracy miedzy wspolnotami, wymiana doświadczeń, a co najważniejsze do wzajemnego wspomagania w tworzeniu i budowaniu nowych wspólnot modlitewnych. Jesteśmy w sytuacji ogromnego głodu Boga i odpowiedzialności za wielu naszych rodaków na Emigracji. 

Św. JP II powiedział “nie możemy spać spokojnie, kiedy miliony ochrzczonych nie doświadczyło jeszcze miłosci Boga”. 

Do współpracy w diakoni zapraszamy liderów i animatorów istniejących wspólnot z Niemiec, Holandi, Francji, krajów Beneluxu i innych przy Polskich Misjach Katolickich w tych krajach.

Diakonia wspomagania wspólnot nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym ale jest w myśl statu “CHARIS” powołana do wzajemnej sluzby. 

Diakonie działaja regionalnie.

Opiekunem duchowym z ramienia kościoła jest Ojciec Eryk Kapala,
Moderatorem diakoni na lata 2024 do 2027 jest Krystyna Steinhof.

Powołane zostały Diakonie

Diakonia
FR/LUX/B

Joanna Kowalska, Marzena Jablonska, Patrycja Dziubek, Katarzyna Klimas-Zarazka, Michał Biało, Artur Kościuk

Diakonia Północ/Holandia

Anna Kaminska, Grazyna Malzer, Iwona Gladis, Monika Jessusek, Halina Słowiak, Mariola Krysik, Krystyna Steinhof, Adam Kardasch, Tadeusz Laskawiec, Piotr Jessusek, Mateusz Kamiński, Kamil Jaślar, Krzysztof Wachowski

Diakonia
Południe

ks. Ryszard Kazimierczak, Anna Solek, Halina Lison, Joanna Horwacz, Justyna David, Jan Chmielewski, Grzegorz Puk, Tomasz Smutek, Joanna Stachelska, Wiesława Surmacz