Stowarzyszenie

Verein zur Förderung der Erneuerung im Heiligen Geist in Polnischsprachigen Gemeinschaften in Deutschland e.V.

[Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech]

Stowarzyszenie powołane jest do prawnego reprezentowania Diakoni Wspomagani Wspólnot i Polskojęzycznej Odnowy w Duchu Świętym .
Stowarzyszenie jest prawnie zarejestrowana jednostka Eingetragene Verein (e.V) i moze wystawiać tez. Spenden Bescheinigungen, czyli zaświadczenia o dokonaniu wpłat wspomagających dzialalność ruchu Odnowy w Duchu Świętym w.wym krajach.

Przewodniczacy:
Piotr Jessusek 
FPAjessuesek@aol.com

Sekretarz:
Jan Chmielewski

Skarbnik:
Anna Kaminska

Składki wspomagające nas prosimy wpłacać na podane poniżej Konto:

Deutsche Bank IBAN DE

19 6047 0024 0020 0402 00

BIC DEUTDEDB604

Konto 0200402 00

BLZ 60470024

 

Wpłaty na forum Charyzmatyczne

Deutsche Bank IBAN DE

89 6047 0024 0020 0402 01

BIC DEUTDEDB604

Konto 0200402 01

BLZ 60470024