Stowarzyszenie

Verein zur Förderung der Erneuerung im Heiligen Geist in Polnischsprachigen Gemeinschaften in Deutschland e.V.

[Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech]

Stowarzyszenie powołane jest do prawnego reprezentowania Diakoni Wspomagani Wspólnot i Polskojęzycznej Odnowy w Duchu Świętym .
Stowarzyszenie jest prawnie zarejestrowana jednostka Eingetragene Verein (e.V) i moze wystawiać tez. Spenden Bescheinigungen, czyli zaświadczenia o dokonaniu wpłat wspomagających dzialalność ruchu Odnowy w Duchu Świętym w.wym krajach.

 

Przewodniczacy:
Piotr Jessüsek 
piotrjessusek@odnowa.de

Sekretarz:
Jan Chmielewski

Skarbnik:
Anna Kaminska

Składki wspomagające nas prosimy wpłacać na podane poniżej Konto:

IBAN:   DE79 5109 1711 0080 2002 00

BIC:   VRBUDE51

Bank für Orden und Mission