Wstecz...


Posługa uwalniania

Posługa uwalniania

Nakładem Wydawnictwa „Bernardinum” ukazała się publikacja Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, pod tytułem „Posługa uwalniania” (Pelplin 2018). Celem książki jest refleksja teologiczna na temat posługi uwalniania oraz podanie wskazówek duszpasterskich związanych z jej praktykowaniem. Dokument ten przeszedł pozytywną ocenę watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary i jest obecnie najlepszym w kraju tak kompetentnym opracowaniem na temat posługi uwalniania.

Dokument przypomina, że zgodnie z wolą Chrystusa posługa wypędzania złych duchów, pełniona przez apostołów na podstawie szczególnego upoważnienia, podobnie jak ewangelizacja, nie ogranicza się tylko do Dwunastu i ich następców. Święty Łukasz wspomina, że Jezus posłał grupę siedemdziesięciu dwóch i dał im ten sam nakaz, co Apostołom: „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»” (Łk 10, 8–9). W dialogu z uczniami umocnił w nich poczucie władzy nad złymi mocami, a zarazem zapowiedział ochronę przed odwetem złych duchów. W ostatnich słowach Ewangelii według św. Marka Jezus zmartwychwstały wyraźnie rozszerza tę posługę na wszystkich wierzących, udzielając im mocy uzdrawiania i wypędzania złych duchów (por. Mk 16, 15–18).

Komisja Doktrynalna konsekwentnie odróżnia posługę uwalniania od liturgicznego obrzędu, jakim jest egzorcyzm wielki (uroczysty), zastrzeżony dla biskupa albo egzorcystów. Zauważa, że w zdecydowanej większości przypadków nie ma podstaw do stosowania egzorcyzmu uroczystego – potrzebna jest jedynie pomoc w uwolnieniu od nękania demonicznego w konkretnych obszarach życia człowieka.

Posługa uwalniania, zwana egzorcyzmem prostym (małym) albo zwykłym, może być praktykowana przez osoby świeckie, jak i kapłanów, jednak potrzebna jest duszpasterska rozwaga w rozeznawaniu, kto powinien ją podejmować. Prowadzi do uwalniania osoby mocą Imienia Jezus.

Współczesna posługa uwalniania, wyrosła z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, pojawiła się początkowo w kontekście modlitwy o uzdrowienie, w odpowiedzi na potrzeby osób dotkniętych różnymi formami nękania demonicznego. Jest czymś więcej niż modlitwa uwolnienia, gdyż często obejmuje doprowadzenie do spotkania osoby z Jezusem, prowadzi do przyjęcia Chrystusowego uzdrowienia, staje się częścią procesu wyzwolenia z grzechu i walki z nim. Więcej we wspomnianej książce.

Ks. Wojciech Węckowski

 Posługa uwielbienia

Data dodania: 2018-10-02 20:38:51


Wstecz...