I Forum Charyzmatyczne Polskojęzycznych Grup Modlitewnych W Niemczech - Concordia 2001r

', '', 'YT'
', '', 'YT'