Wspomnienia

Św. JP II
+O.JÓZEF KOZŁOWSKI
+ BR. GRZEGORZ GOLAS

+ 2 kwietnia 2005 roku - OJCIEC ŚW. JAN PAWEŁ II ODSZEDŁ DO PANA

"Człowiek jest powołany do miłości. Nie może się z tego wyleczyć. (...) Jeżeli nie podejmie tego wezwania do miłości, swoje życie zmarnuje. (...) Wiara dotyczy całej rzeczywistości. (...) Jest wpisana w prawa człowieka. (...) Mówić tu, jako sługa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego! Syna Maryi! Kim jest człowiek? Odpowiedź Chrystusa: Synem Bożym! Synem Bożym! Idźcie, drodzy bracia i siostry, Synowie Boży, z tej piekarskiej Kalwarii.
I jako Synowie Boży postępujcie. Wszędzie. (...) Jako Synowie Boży postępujcie! Mocni we wierze. Amen."
Kardynał Karol Wojtyła, Katowice, 28 maja 1978 rok

Tak wiele mówiono, pisano i pokayzwano o życiu Jana Pawła II. Napisać o nim cokolwiek było, jest i będzie zawsze trudne. To tak, jak gdyby chcieć morze zmieścić w szklance wody. Życia ludzkiego nie da się ogarnąć, a szczególnie życia Takiego Człowieka. Dlatego niech zamiast mnie przemówi Pismo święte w cytatach, które, jak myślę, w pewien sposób oddają prawdę o Jego życiu.

"I posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, z poleceniem: "Nawróćcie się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służy, a wtedy będziecie mogli mieszkać w ziemi, jak dałem wam i waszym przodkom"."
[Jr 35, 15]

"Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on."
[Mt 11,7b-11]

"A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim."
[Ga 1,10-11]

"Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo."
[Ga 2,19-21]

Kiedyś miałem okazję zapoznać się z pewnymi prywatnymi objawieniami. Jezus mówi w nich między innymi, że aby nie grzeszyć, wystarczy po prostu tego chcieć. Wystarczy chcieć nie popełnić grzechu. Jan Paweł II chciał dobra i czynił je. Tak prosto. Uważam Go za mój autorytet i kocham Go jak przyjaciela, więc zakończę słowami, które można nazwać kwintesencją Jego nauczania i życia:

"Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję."
[J 15,14]

+Jacek


Data dodania: 2011-05-31 00:36:10