XIX Forum Charyzmatyczne

XIX FORUM CHARYZMATYCZNE 06-07.11.2021 BARDZO WAŻNE INFORMACJE !!

 
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE PANDEMICZNĄ „COVID 19″ OBOWIĄZUJE:

Tak jak w tamtym roku należy pamiętać o ważnych zmianach:

 1. Wstęp na Forum i nocleg tylko dla „3G”
  • GEIMPFT — zaszczepiony
  • GENESEN- wyleczony, tkz. ozdrowieniec
  • GETESTET- z potwierdzonym urzędowym testem min. 48 godz. ważnym 
  • (wystarczy test na antyciała lub szybki test w punkcie medycznym)
 2. Dzieci będą tylko pod opieka rodziców — nie ma zorganizowanej opieki dla dzieci.
 3. Udział w Forum będzie w kolejności zapisów na dziś max 570 osób. Jeżeli miejsca zostaną ograniczone np. do 300 osób, to przyjmujemy w kolejności zapisów.
 4. Posiłki będą tylko: 1 x w sobotę (obiado-kolacja) oraz 1 x w niedziele (obiad).
 5. Miejsca będą przydzielone na stale i nie można ich dowolnie zmieniać.
 6. Każdy otrzyma tylko 1 opaskę umożliwiająca wejście do Auli.
 7. Możliwość udziału w Forum Charyzmatycznym tylko po wykonaniu całkowitej opłaty podczas rejestracji.
 8. Po ośrodku przemieszczamy się tylko w maseczkach.